Firmamız hakkında kısa bilgi.Site tasarımı ve yazılımını yaptığımız firmalar arasında Anadolu Ajansı, Pakpen, T.C. Çalışma Bakanlığı ....

İletişim Bilgileri

Psikolojik Destek

Psikolojik Destek
Psikolojik Destek

Kuşkusuz hangi yaşta olursa olsun her insan sosyal ve psikolojik olarak bazı temel ihtiyaçlara sahip olup, bazı gelişimsel süreçleri, içinde bulundukları yaş ve statüye özgün olarak devam ettirmek istemektedirler. Bu insanlığın varoluşsal temel bir süreci olarak görülmektedir.

İzmir Huzurevi, kuruma kabul aşamasından itibaren yaşlıyı, ve yakınlarını bir bütün olarak görmekte ve hem yaşlıya ilişkin hem de yakınlarına ilişkin tespit edilen ihtiyaçlara yönelik sosyal ve psikolojik, bireysel ve grup çalışmalar uygulamaktadır.

İzmir Huzurevi, multidisipliner ekip anlayışı içinde sosyal ve psikolojik koruma, gelişim, rehabilitasyon ve tedavi çalışmalarını, psikiyatrist, psikolog, sosyal hizmet uzmanı ve hemşireleri aracılığı ile günlük, haftalık, planlı-programlı bir biçimde yürütmekte ve raporlaştırmaktadır.

İzmir Huzurevinda gerek yaşlıya gerekse de yaşlı yakınlarına ilişkin sosyal ve psikolojik içerikli uygulanan bazı programlar aşağıda sıralanmıştır;

◦ Yaşlı uyum,
◦ Yaşlı durumluk ve sürekli kaygı,
◦ Case work
◦ Derinlemesine görüşme ve bireysel terapi
◦ Sosyal grup çalışmaları,
◦ Terapotik grup çalışmaları,
◦ Art Terapi,
◦ Uğraş Terapi çalışmaları,
◦ Psikodrama uygulamaları,
◦ Aile terapi,
◦ Eş ve evlilik terapi uygulamaları...

Sayfamızı Paylaşın